Vilkår og betingelser

TravelBirds generelle vilkår og betingelser
De generelle vilkår og betingelser gjelder for ethvert TravelBird-tilbud og for hver avtale som er inngått med travelbird.no og kunden. Før avtalen er gjennomført, er det mulig for kunden å lese denne teksten.

De generelle vilkår og betingelser kan bli forandret når som helst, uten varsel fra TravelBird. Disse forandringene vil ikke gjelde for bestillinger som allerede er gjennomført med TravelBird.

  TRAVELBIRDS VILKÅR OG BETINGELSER FOR FORBRUKERE (REISE OG BESTILLING)

  Innledning
  TravelBirds Vilkår og betingelser for forbrukere gjelder alle tilbud som er bestilt via TravelBird. Disse vilkårene og betingelsene består av to deler: (A) Vilkår og betingelser for reisen og (B) Vilkår og betingelser for bestillingen. Det er enten Del A eller Del B som gjelder de relevante pakkereisene bestilt via TravelBird.

  Vilkår og betingelser for reise (A)
  Vilkårene og bestemmelsene for reise gjelder når du bestiller en pakkereise der TravelBird er turoperatør. En pakkereise er en reise som settes sammen av en turoperatør, som består av en overnatting eller som varer i minst 24 timer, og inkluderer to eller flere av de følgende elementene: a) transport, b) overnatting, c) en annen turisttjeneste, som ikke er knyttet til transport eller overnatting men som består av en betydelig del av pakkereisen. Vilkårene og betingelsene (A) gjelder både hvis TravelBird virker som reisebyrå for pakkereiser tilbudt under sitt eget navn.

  Vilkårene og bestemmelsene for reise gjelder når du bestiller en pakkereise der TravelBird er turoperatør. Vilkårene og betingelsene for reisen (A) gjelder da hele prosessen ved reisen: fra bestilling til gjennomføringen av pakkereisen.

  Vilkår og betingelser ved bestilling (B)
  Vilkår og betingelser ved bestilling (B) gjelder alle andre tjenestetyper der TravelBird virker som reisebyrå men som ikke faller inn under omfanget til Vilkår og betingelser ved reise (A). I slike tilfeller gjelder de generelle vilkårene og betingelsene til den respektive tjenesteleverandøren i tillegg til vilkår og betingelser ved bestilling. I slike tilfeller virker TravelBird bare som en mellommann mellom den reisende og tjenesteyteren, og ikke som en part på kontrakten mellom den reisende og tjenesteyteren. Tjenesteyteren er ansvarlig for utførelsen av kontrakten. TravelBird er imidlertid ansvarlig for å sikre riktig og god gjennomføring av tjenestene som leveres gjennom TravelBird, som riktig rådgivning og den administrative behandlingen av bestillingen..

  Tilleggsbetingelser
  TravelBird og den reisende kan avtale vilkår som supplerer disse betingelsene. Disse tilleggsbetingelsene vises i det relevante tilbudet på nettstedet. Hvis du aksepterer disse generelle betingelsene, aksepterer du dermed også de forannevnte tilleggsbetingelsene. Tilleggsbetingelsene gjelder foran de generelle betingelsene. "Online"-tilbudet kan raskt endre seg. Vi anbefaler derfor å ta en utskrift (Print Screen) av skjermen som viser tilbudet når du bestiller, slik at det ikke kan oppstå utydeligheter senere.

  Reisegaranti: Stichting Garantiefonds Reisgelden(Reisegarantifondet)

  TravelBird B.V. (KvK [nederlandsk foretaksregister] nr. 32169836) er medlem av SGR. Dette kan du kontrollere på www.sgr.nl. Innenfor rammen av SGR garantiordningen, dekkes reisene som publiseres på dette nettstedet av garantien til SGR. Denne SGR-garantien innebærer at forbrukeren er sikker på at den forhåndsbetalte reisen vil bli refundert dersom den andre parten ikke kan overholde den avtalte ytelsen på grunn av økonomisk insolvens. Hvis avtalen også omfatter transport, og destinasjonen er nådd, ordnes hjemreisen. Garantiordningen til SGR gjelder for reiseavtaler, transportavtaler og losjiavtaler (med unntak av frittstående avtaler om flytransport og frittstående avtale om bilutleie) som tilbys og inngås av eller via Travelbird på det nederlandske markedet. SGR-garantiordningen dekker blant annet ikke følgende: (i) frittstående avtaler om flytransport; (ii) frittstående avtaler om bilutleie; (iii) frittstående inngangsbilletter (for eksempel fornøyelsesparker, konserter og idrettsarrangementer); (iv) utdannelse (kurser og seminarer); (v) kuponger (for eksempel reisesjekker, feriesjekker og andre kuponger) som ikke er brukt til å bestille en reise med enda; og (vi) depositumer. Mer informasjon finnes på www.sgr.nl/Guaranteescheme.

  Vær oppmerksom på at SGR kun kommuniserer på engelsk og nederlandsk, og at den nederlandske teksten om garantiordningen er bindende.

  Ikke rett til refusjon
  Den reisende har ikke juridisk rett til å kansellere reisen uten kostnader.

  Kontakt
  Du finner TravelBirds vilkår og betingelser på www.travelbird.no eller du kan be om å få dem gratis hos TravelBird B.V., Customer Services, Keizersgracht 277, 1016 ED, Amsterdam eller hos kundeservice@travelbird.no.

  Vår kundetjeneste er tilgjengelig mandag til fredag, kl. 9:00 til 17:00 CET på norsk, og på engelsk hverdager fra kl. 17:00 til kl. 21:00 og lørdag og søndag kl. 09:00 til kl. 17:00

  A: VILKÅR OG BETINGELSER FOR REISE
  Introduksjonen til TravelBirds Vilkår og betingelser for forbrukere (Vilkår og betingelser for reise og bestilling) forklarer når vilkårene og betingelsene for reise (som forklart nedenfor) gjelder.

  INNHOLD

  INNLEDNING
  Artikkel 1 Innledende bestemmelser

  FØR DU BESTILLER PAKKEREISEN
  Artikkel 2 Informasjon fra TravelBird
  Artikkel 3 Informasjon fra den reisende
  Artikkel 4 Viktig grunn

  BESTILLING AV PAKKEREISEN (Innhold og registrering)
  Artikkel 5 Gjennomføring og innholdet i kontrakten
  Artikkel 6 Betaling, renter og innkrevingskostnader
  Artikkel 7 Reisesum

  PERIODEN ETTER RESERVASJONEN OG GJENNOMFØRINGEN AV PAKKEREISEN
  Artikkel 8 Dokumenter for pakkereise og reisedokumenter som er påkrevd for den reisende
  Artikkel 9 Endringer på initiativ fra den reisende
  Artikkel 10 Erstatning
  Artikkel 11 Avbestilling av den reisende
  Artikkel 12 Brudd fra TravelBirds side
  Artikkel 13 Endringer på initiativ fra TravelBird
  Artikkel 14 Ansvar og force majeure
  Artikkel 15 Hjelp og assistanse
  Artikkel 16 Utelatelser og restriksjoner av TravelBirds ansvar
  Artikkel 17 Den reisendes ansvar
  Artikkel 18 Klager i løpet av pakkereisen

  ETTER PAKKEREISEN
  Artikkel 19 Klager etter pakkereisen
  Artikkel 20 Konflikter og gjeldende lovverk

  INNLEDNING Artikkel 1 Innledende bestemmelser

  1. Vilkårene nedenfor er definert som følger i disse vilkårene og betingelsene for reiser:
   Pakker med egentransport: pakkereiser der den reisende bare bestiller overnattingene og organiserer transporten selv.
   Åpningstider: TravelBird forbrukertjenester kan kontaktes mandag til fredag mellom kl. 9:00 og 17:00 CET, med unntak av offentlige norske helligdager.
   Turoperatør: tden parten som, i kraft av sin virksomhet, tilbyr forhåndsorganiserte pakkereiser under sitt eget navn til enkeltpersoner eller grupper.
   Reisekontrakt: kontrakt der en turoperatør påtar seg å gi den andre parten en forhåndsorganisert pakkereise tilbudt av turoperatøren og som består av en overnatting eller som varer i en periode på mer enn 24 timer og består av minst to av de følgende tjenestene:
   a. transport
   b. innkvartering
   c. en annen turisttjeneste, som ikke er knyttet til transport eller overnatting, men som består av en betydelig del av pakkereisen.
   Den reisende:
   a. den andre parten til TravelBird, eller
   b. parten som pakkereisen er bestilt for, og som har akseptert denne bestillingen, eller
   c. parten som det juridiske forholdet med turoperatøren har blitt overført til i henhold til avsnitt 10 i disse Vilkårene og betingelsene.
   TravelBird:kvalifiserer som turoperatør for disse vilkårene og betingelsene for reise (A)
   Virkedager: Mandag til fredag med unntak av offentlige norske helligdager.
  2. Disse vilkårene og betingelsene for reisen gjelder alle reisekontraktene. TravelBird kan vurdere det slik at disse vilkårene og betingelsene også gjelder kontrakter i tilknytning til andre pakkereiser, inkludert reiser med egentransport og skyttelreiser med buss, så lenge det er uttrykt i denne publikasjonen.
  3. Betegnelsen "Europa og Middelhavslandene" betyr det Europeiske kontinentet, inkludert de spanske øyene (Kanariøyene) og de portugisiske øyene (Madeira, Asorene) og alle landene i Asia og Afrika som grenser til Middelhavet.

  FØR DU BESTILLER PAKKEREISEN

  Artikkel 2 Informasjon fra TravelBird

  1. TravelBird eller et byrå som handler på vegne av selskapet vil gi den reisende generell informasjon om pass og visum, i hovedsak myntet på norske borgere, ikke senere enn den datoen kontrakten blir inngått. Den reisende er personlig ansvarlig for å innhente all nødvendig tilleggsinformasjon fra de relevante myndighetene, og for å vurdere i god tid før avreise om den informasjonen som ble innhentet tidligere har endret seg.
  2. TravelBird anbefaler den reisende å tegne reiseforsikring og avbestillingsforsikring.
  3. TravelBird tar ikke noe ansvar for den generelle informasjonen som finnes i fotografier, reisebrosjyrer, annonser, på nettsteder og annen informasjon som gis, har blitt samlet eller utgitt av tredjeparter.
  4. I tilfelle flyreise, vil den reisende bli informert om navnet på flyselskapet som leverer transporten så snart det er kjent for TravelBird, hvis mulig på reservasjonstidspunktet, og ikke senere enn dagen dokumentene for pakkereisen foreligger.

  Artikkel 3 Informasjon fra den reisende

  1. Den reisende vil gi TravelBird all nødvendig informasjon om seg selv, og dem som reiser sammen med ham/henne, som kan være viktig når det gjelder konklusjonen av kontrakten, ikke senere enn datoen som er angitt i kontrakten, og straks etter kontraktinngåelsen med gjenværende informasjon som er nødvendig for gjennomføring av kontrakten. Dette vil inkludere hans/hennes mobilnummer(e) og e-postadresse(r).
  2. Den reisende må oppgi fullstendige opplysninger om den/de reisendes fysiske og/eller mentale helse (inkludert misbruk av alkohol, stoff eller medisiner) hvis denne fysiske og/eller mentale helsen kan føre til ubehag, fare eller risiko for den reisende selv eller til andre reisende (passasjerer og/eller mannskap) eller tredjeparts eiendom. Den reisende er klar over at transportselskapet (f.eks. representert av flykapteinen), kan avslå retten for ham/henne til ytterligere transport hvis informasjonen skulle vise seg å ikke være riktig, eller ha blitt tilbakeholdt. Opplysninger om begrenset mobilitet må også oppgis, og om nødvendigheten for følge for mindreårige og funksjonshemmede reisende, gravide kvinner, personer som er syke og andre de reiser sammen med. Den reisende er klar over at transportselskapet forbeholder seg retten til å forlange medisinsk attest for spesifikke medisinske tilstander, og hvis en slik ikke foreligger, å avslå den reisendes rett til (ytterligere) transport.
  3. Den reisende er også pålagt å informere TravelBird om detaljer som gjelder kapasiteten eller sammensetningen til parten som han/hun har foretatt en reservasjon.
  4. I noen tilfeller må TravelBird ta hånd om innsjekkingsprosedyren for en flyreise. Hvis det er tilfelle, vil TravelBird opplyse om dette i ordrebekreftelsen, og vil be den reisende om å oppgi passopplysninger som er nødvendige for flyturen før avgang. Den reisende er ansvarlig for å oppgi disse opplysningene til TravelBird i god tid før reisen. Hvis den reisende ikke oppfyller dette informasjonskravet, vil han/hun bli belastet for eventuelle innsjekkingskostnader for flyvningen det gjelder.
  5. Hvis den reisende ikke oppfyller hans/hennes informasjonsplikt eller TravelBird ekskluderer ham/henne fra deltakelse eller ytterligere deltakelse i pakkereisen i henhold til bestemmelsene i Avsnitt 17.2, skal den reisende dekke alle kostnadene det vises til i tidligere nevnte avsnitt.

  Artikkel 4 Viktig grunn

  1. Avvikene fra, eller tilleggene til pakkereisen som tilbys av TravelBird kan skyldes helsemessige årsaker (medisinske grunner). TravelBird vil, så langt det er mulig, forsøke å oppfylle slike krav, men kan aldri holdes ansvarlig hvis et slikt krav overstiger det som med rimelighet kan forventes av TravelBird. Medisinske grunner krever TravelBirds uttrykte, skriftlige samtykke.
  2. I tilfelle en medisinsk nødvendighet har TravelBird rett til å belaste et rimelig beløp pr. reservasjon for organisasjonsmessig og kommunikasjonsutgifter som oppstår på grunn av avvik eller tillegg, og eventuelle andre kostnader som belastes av tjenesteleverandørene som angår gjennomføringen av pakkereisen. Kostnader i tilknytning til medisinske grunner kan bare belastes hvis den reisende og TravelBird har blitt enige om dette.
  3. TravelBird vil bare vurdere en anmodning om en viktig grunn, annet enn medisinske grunner (andre viktige grunner) hvis denne anmodningen har en rimelig sjanse til å lykkes. I slike tilfeller har TravelBird rett til å belaste den reisende med et rimelig beløp for organisasjonsmessig og kommunikasjonsutgifter som oppstår på grunn av avvik eller tillegg, og eventuelle andre kostnader som belastes av tjenesteleverandørene som angår gjennomføringen av pakkereisen. Slike anmodninger krever også TravelBirds uttrykte, skriftlige samtykke.

  BESTILLING AV PAKKEREISEN (Innhold og registrering)

  Artikkel 5 Gjennomføring og innholdet i kontrakten

  1. Tilbud og godkjenning
   a.Kontrakten er inngått som et resultat av den reisendes aksept av tilbudet til TravelBird, inkludert vilkårene og betingelsene som gjelder. Aksept skjer direkte. Etter at kontrakten er inngått vil den reisende motta en skriftlig eller elektronisk bekreftelse så snart det er mulig.
   b. Ved reservasjoner som er gjort via Internett, vil TravelBird strukturere prosessen på en slik måte at den reisende er informert før han/hun inngår en kontrakt, og blir informert om de gjeldende vilkårene og betingelsene. Den reisende er bundet av denne kontrakten fra det øyeblikket reservasjonen er bekreftet av TravelBird.
  2. Tilbaketrekning av tilbudet
   TravelBirds tilbud er fritt for forpliktelser, og kan, om nødvendig, trekkes tilbake av TravelBird. Tilbaketrekning er tillatt når det er feil i beregningene av reisesummen eller andre feil som må rettes. Tilbaketrekning må gjennomføres med årsaker så raskt som mulig, men senest før 16:00 neste virkedag (pakkereiser til Europa og Middelhavslandene) eller før 12:00 på den andre virkedagen (pakkereiser til andre destinasjoner) etter akseptdatoen. I tilfelle det foreligger et bestillingsvalg, kan vilkårene og betingelsene fortsette å endres til bestillingen er definitiv. Kontrakten er underlagt vilkårene og betingelsene som gjelder da bestillingen blir definitiv. I slike tilfeller har den reisende rett til en hurtig tilbakebetaling av alle beløp som er betalt.
  3. Opplagte feil
   TravelBird er ikke bundet av opplagte feil og misforståelser. Slike feil og misforståelser er, eller skal være slik at de gjenkjennes som feil ved første blikk av den gjennomsnittlige reisende.
  4. Brudd fra TravelBirds side grunnet lav deltakelse
   TravelBird har rett til å bryte kontrakten med øyeblikkelig virkning hvis antallet bestillinger er lavere enn det nødvendige minimumsantall. TravelBird vil oppgi oppsigelsesperiode og minimum bestillingsantall klart i tilbudet. Oppsigelse av avtalen vil skje skriftlig innenfor den perioden som er oppgitt i tilbudet. Avsnitt 12 og 14 er ikke relevante.
  5. Reservasjonspart
   a. En person som inngår en avtale for, eller på vegne av en annen person (den bestillende parten), er felles og alene ansvarlig for alle forpliktelser som bygger på kontrakten.
   b. Alle trafikk og kommunikasjon (inkludert betaling) mellom den/de reisende på den ene siden og TravelBird på den andre, skal bare gjennomføres via den tilbydene parten.
   c. Hver reisende er ansvarlig for hans/hennes del av kontrakten.
  6. Publiserte detaljer og restriksjoner
   a. Hvis den pakkereisen man er blitt enig om vises i en av TravelBirds publikasjoner, utgjør detaljene i den en del av kontrakten.
   b. Hvis TravelBird har inkludert generelle begrensninger i den generelle delen av programmet, som er i konflikt med Vilkårene og betingelsene for reisen, vil de mest fordelaktige betingelsene for den reisende gjelde.
  7. Avreisetider
   Avreisetider for transportstrekninger vil bli oppgitt i dokumentene for pakkereisen. TravelBird kan bare endre disse tidspunktene innenfor rimelighetens grenser, og bare hvis det ikke er rimelig å kreve at de holdes. I slike tilfeller er avsnitt 13 og 14 ikke relevante.

  Artikkel 6 Betaling, renter og innkrevingskostnader

  1. a. Når kontrakten er inngått og, avhengig av betingelser i reisepakken, kan TravelBird be om en nedbetaling fra den reisende.
   b. Informasjon om nedbetaling kommer frem i det aktuelle tilbudet.
  2. a. Når kontrakten er inngått, og avhengig av betingelser i reisepakken, kan TravelBird tilby den reisende en mulighet til å betale i flere omganger, der den første nedbetalingen er første del av den totale summen.
   b. Hvis TravelBird tilbyr å betale i flere omganger, vil dette være beskrevet i det aktuelle tilbudet.
  3. Den gjenværende reisesummen må være TravelBird i hende ikke senere enn seks uker før avreisedatoen (ved egentransportkontrakter, ikke senere enn seks uker før ankomstdatoen til det første overnattingsstedet). Den reisende skal ansees å ha misligholdt avtalen hvis betalingen ikke er gjort i tide. Hvis den reisende ikke betaler innenfor fristen, vil TravelBird sende en betalingspåminnelse, uten ekstra kostnad, som gir ham/henne ytterligere 14 kalenderdager til å betale. Hvis betalingen fremdeles ikke er gjort innen den tiden, skal kontrakten ansees å være brutt.. TravelBird har rett til å kreve kanselleringskostnader. I slike tilfeller gjelder bestemmelsene i artikkel 11, og kanselleringskostnadene vil trekkes fra beløpet som allerede er innbetalt.
  4. Hvis kontrakten blir inngått mindre enn 6 uker før avreisedato, må hele reisesummen betales straks.

  Artikkel 7 Reisesum

  1. Den offentliggjorte reisesummen er pr. person, med mindre annet er angitt. Det følgende gjelder de publiserte prisene:
  2. Alle faste, uunngåelige kostnader er inkludert i den annonserte prisen;
  3. Alle variable, uunngåelige kostnader og de respektive beløp vises ved siden av den annonserte prisen.
  4. Den publiserte reisesummen er basert på prisene, avgiftene og skattene som var kjent for TravelBird på publikasjonsdatoen.

  PERIODEN ETTER RESERVASJONEN OG GJENNOMFØRINGEN AV PAKKEREISEN

  Artikkel 8 Dokumenter for pakkereise og reisedokumenter som er påkrevd for den reisende

  1. Travelbird vil sikre at de nødvendige dokumentene for pakkereisen (med unntak av boardingkort til fly) er i den reisendes besittelse ikke senere enn 5 kalenderdager før avgangsdatoen (i tilfelle ved kontrakter med egentransport: før ankomstdatoen til det første overnattingsstedet), med mindre dette ikke kan forventes av TravelBird med rimelighet.
  2. Hvis den reisende ikke har mottatt noen dokumenter for pakkereisen (med unntak av boardingkortene for flyreisen) minst 3 virkedager før avreisedatoen, er han/hun pålagt å varsle TravelBird om dette straks.
  3. Hvis pakkereisene er reservert mindre enn 5 kalenderdager før avgangsdatoen (i tilfelle ved kontrakter med egentransport: før ankomstdatoen til det første overnattingsstedet), vil TravelBird angi når, og hvordan de nødvendige reisedokumentene vil være den reisende i hende. Hvis den reisende ikke mottar disse etter avtalen, er han/hun pålagt å varsle TravelBird om dette straks.
  4. Den reisende er personlig ansvarlig for å ha de nødvendige reisedokumentene tilgjengelig, som et gyldig pass, eller der det er tillatt et identitetskort og eventuelle nødvendige visa, attester for vaksinering og immunisering, førerkort og grønt kort. Hvis den reisende ikke er i stand til å ta del i hele eller deler av pakkereisen på grunn av at han/hun ikke er i besittelse av gyldige reisedokumenter, skal kostnadene for alle konsekvensene av dette bæres av den reisende, med mindre TravelBird har påtatt seg å frembringe dokumentet det dreier seg om, og at fraværet av dokumentet skyldes TravelBird, eller hvis TravelBird ikke har oppfylt informasjonsplikten sin etter Avsnitt 2.1.

  Artikkel 9 Endringer på initiativ fra den reisende

  1. Den reisende kan kreve endringer i kontrakten etter at den har blitt inngått. Dette er bare på betingelse av at endringen lar seg gjennomføre, at TravelBird aksepterer det og at den reisende betaler den økte reisesummen, minus beløpet som allerede er betalt. Den reisende er også pålagt å betale et endringsgebyr per henvendelse per bestilling og eventuelle kommunikasjonskostnader i følge avsnitt 9.3. TravelBird vil ta en beslutning vedrørende anmodningen så raskt som mulig.
  2. TravelBird vil varsle den reisende straks med årsaker dersom endringene det er bedt om blir avslått. Den reisende kan så fortsette med, eller bryte den opprinnelige kontrakten. I det tilfellet gjelder Avsnitt 11. Hvis den reisende ikke svarer på avslaget på hans/hennes anmodning, gjelder den opprinnelige kontrakten.
  3. Dersom den reisende ønsker å gjøre en forandring i sin bestilling (inkludert navnebytte), vil TravelBird kreve et endringsgebyr på kr 325 per henvendelse per bestilling til den reisende. Vennligst merk: i tillegg til endringsavgiften krevet av TravelBird, må den reisende også betale for enhver forandring i reisesummen og/eller andre kostnader for den aktuelle tjenesten.

  Artikkel 10 Erstatning

  1. Gitt at TravelBird ikke finner det urimelig vanskelig, kan den reisende bli erstattet med en annen person i god tid før reisen påbegynnes. Følgende betingelser gjelder:
   a. Den andre personen sier seg enig i alle vilkårene og betingelsene i kontrakten.
   b. Anmodningen sendes ikke senere enn 21 kalenderdager før avreisedatoen, eller med minst nok tid for at nødvendige tiltak og formaliteter skal kunne utføres.
   c. Slik erstatning utelukkes ikke av vilkårene og betingelsene til tjenesteyterne som er involvert i gjennomføringen av kontrakten.
  2. Den bestillende parten, den reisende og personen som erstatter den reisende er sammen, og hver for seg ansvarlige overfor TravelBird for betaling av den utestående balansen av reisesummen, tilleggsgebyret og kommunikasjonskostnadene det vises til i Avsnitt 9.1, og eventuelle ekstrakostnader som måtte oppstå på grunn av erstatningen.

  Artikkel 11 Avbestilling av den reisende

  1. Standard avbestillingsgebyr
   Hvis en kontrakt blir brutt, kan den reisende motta følgende prosent av totalsummen tilbake:

   Tilbud med fly og/eller cruise og/eller billeie

   Dager før avreise % av reisens kostnad du får refundert
   Mer enn 28 dager 65%
   fra 28 til og med 15 dager 50%
   fra 14 til og med 6 dager 25%
   fra 5 til og med 1 dag 10%
   avreisedag 0%

   Tilbud uten fly og/eller cruise og/eller billeie

   Dager før avreise % av reisens kostnad du får refundert
   Mer enn 42 dager 100%
   fra 42 til og med 29 dager 65%
   fra 28 til og med 15 dager 50%
   fra 14 til og med 6 dager 25%
   fra 5 til og med 1 dag 10%
   avreisedag 0%
  2. Andre avbestillingsgebyrer
   a. Dersom reisen er satt sammen av forskjellige elementer kan forskjellige avbestillingsvilkår være gjeldende. TravelBird vil informere den reisende om disse avvikene på forhånd.
   b. TravelBird kan avvike fra kansellasjonsvilkårene i paragraf 1, TravelBird vil informere den reisende eksplisitt i tilbudet ved slike avvik.

  3. Delvis avbestilling
   a. Hvis en reisende i en gruppe avbestiller sin del av en kontrakt for et felles opphold i et hotell, en leilighet, feriehjem eller annen innkvartering, vil han/hun bli belastet et avbestillingsgebyr.
   b.Hvis størrelsen på den gjenværende gruppen er oppført i pristabellen for overnatting, vil TravelBird presentere den/de gjenværende reisende med et endringsforslag som egner seg for den nye gruppestørrelsen, på det samme overnattingsstedet i den samme perioden.
   c. Reisesummen for den/de reisende det vises til i 3.b vil endres i henhold til pristabellen. De vanlige betalingsreglene i Avsnitt 6 gjelder den endrede reisesummen.
   d. Hvis et endret tilbud ikke er mulig eller ikke blir akseptert, vil kontrakten bli brutt for alle reisende og alle reisende vil bli belastet avbestillingsgebyr.
   e. Det totale beløpet for avbestillingsgebyret og den endrede reisesummen må aldri overstige den totale reisesummen som skyldes av den opprinnelige reisende. Eventuelt overskytende beløp vil bli trukket fra den nye reisesummen.
  4. Utenfor kontortid
   Avbestillinger utenfor kontortidene ansees å ha blitt gjort den første etterfølgende virkedagen.
  5. Erstatning
   Hvis den reisende velger en erstatter og det ikke er noen avbestilling, gjelder avsnitt 10.

  Artikkel 12 Brudd fra TravelBirds side

  1. TravelBird har rett til å terminere kontrakten på grunn av usedvanlige forhold.
  2. Begrepet usedvanlige forhold forstås som forhold som er slik at TravelBird ikke med rimelighet kan forventes å være bundet av kontrakten.
   a. Hvis årsaken til avbestillingen skyldes den reisende, må tap som skyldes avbestillingen bæres av den reisende.
   b. Hvis årsaken til avbestillingen skyldes TravelBird, må tap som skyldes avbestillingen bæres av TravelBird. Om dette er tilfellet bestemmes på grunnlag av Artikkel 14.
   c. Hvis årsaken til avbestillingen ikke skyldes hverken den reisend4e eller TravelBird, bærer hver av partene sitt eget tap, som angitt i avsnitt 15.

  Artikkel 13 Endringer på initiativ fra TravelBird

  1. a. TravelBird har rett til å endre tjenestebestemmelsen i avtalen på grunn av usedvanlige forhold, som beskrevet i avsnitt 12.2. TravelBird vil varsle den reisende om endringer så snart som mulig etter at de har blitt klar over de usedvanlige forholdene.
   b.Hvis endringen vedrører ett eller flere viktige punkter, kan den reisende avvise det.
   c. Hvis endringen vedrører ett eller flere uviktige punkter, kan den reisende bare avvise endringen hvis den er ubeleilig for ham/henne, og dette er mer enn av mindre betydning.
  2. a. I tilfelle det skjer en endring vil TravelBird gi den reisende et alternativt tilbud, hvis mulig. TravelBird vil gjøre dette i løpet av så snart som mulig etter at de har blitt klar over endringen.
   b. Det alternativet tilbudet må være minst tilsvarende. Hvor tilsvarende den alternative overnattingen er må vurderes på grunnlag av objektive standarder og bestemmes i henhold til de følgende forholdene, som må fremgå av det alternative tilbudet:
  3. plasseringen av innkvarteringen på destinasjonen;
  4. typen og klassen av innkvarteringen;
   -de andre fasilitetene som innkvarteringen har.
  5. Vurderingen ovenfor må ta med i beregningen:
  6. sammensetning av gruppen;
  7. Den/de reisendes spesielle egenskaper eller omstendigheter, vurdert av den/de reisende, som ansees å være av stor viktighet, gjøres kjent for TravelBird, og bekreftet av TravelBird skriftlig;
  8. avvikende fra, eller tilleggene til programmet som den reisende har bedt om, som bekreftet skriftlig av TravelBird.
  9. a. En reisende som utøver sin rett til å avvise endringen eller det alternative tilbudet i overensstemmelse med de foregående punktene og å endre pakkereisen må gjøre dette kjent innenfor tre kalenderdager etter mottak av varsel om endringen eller det alternative tilbudet. En periode på én kalenderdag gjelder dersom varselet er mottatt 10 dager eller mindre før avreisedagen. Den reisende gjør dette kjent ved å kontakte TravelBirds Kundeservice via telefon eller e-post.
   b.Hvis den reisende avviser endringen eller det alternative tilbudet, har TravelBird rett til å bryte kontrakten med øyeblikkelig virkning. De må utøve denne retten – med risiko for rettighetstap – i løpet av tre kalenderdager etter mottak av den reisendes avslag. En periode på én kalenderdag gjelder dersom varselet er mottatt 10 dager eller mindre før avreisedatoen (i tilfelle ved kontrakter med egentransport: før ankomstdatoen til det første overnattingsstedet). I slike tilfeller har den reisende krav på et frafall eller tilbakebetaling av reisesummen (eller, hvis pakkereisen allerede er delvis gjennomført, tilbakebetaling av en proporsjonal del av dette) uten fordommer mot noen av rettighetene den reisende måtte ha til kompensasjon, som oppgitt i Avsnitt 13.5.
  10. Hvis perioden det vises til i avsnittene 13.3 ender på en søndag eller en pålagt offentlig helligdag i Norge, vil den utvides til kl. 12:00 CET på neste virkedag.
  11. Hvis årsaken til endringen skyldes den reisende, må tapet bæres av den reisende.
  12. Hvis årsaken til endringen ikke skyldes hverken den reisende eller TravelBird, bærer hver av partene sitt eget tap, som angitt i avsnitt 15. Dersom, det i begynnelsen av pakkereisen man er blitt enig om, oppdages at en betydelig del av tjenestene som kontrakten inneholder ikke kan leveres, vil TravelBird sikre egnede alternative arrangementer for å fortsette reisen. (For kostnadene av dette, se Avsnitt 15). Hvis alternative arrangementer ikke er mulig vil TravelBird gi den reisende, hvis nødvendig, med tilsvarende transportmidler, som vil returnere ham/henne til avreisestedet eller et annet sted den/de reisende har sagt seg enig i. (For kostnadene av dette, se Avsnitt 15.)
  13. Uten fordommer når det gjelder bestemmelsene i avsnitt 17.4, vil TravelBird varsle den/de reisende om alle endringer vedrørende avreisetiden. Denne forpliktelsen gjelder ikke for returreiser for reisende som bare har bestilt transport og/eller hvis innkvarteringsadresse er ukjent.

  Artikkel 14 Ansvar og force majeure

  1. Uten fordommer når det gjelder bestemmelsene i avsnittene 12 og 13 vil TravelBird gjennomføre kontrakten i henhold til forventningene som den reisende med all rimelighet har til kontrakten.
  2. Hvis pakkereisen ikke oppfyller forventningene som det vises til i avsnitt 14.1, er den reisende forpliktet til å varsle partene det gjelder så raskt som mulig, som angitt i avsnitt 18.1.
  3. Hvis pakkereisen ikke er i henhold til forventningene oppgitt i Avsnitt 14.1, vil TravelBird tilbakebetale den reisende for mulig tap uten fordommer i henhold til bestemmelsene i Avsnittene 15, 16 og 17, med mindre manglene når det gjelder ytelse ikke skyldes TravelBird eller personen som assisterer ved gjennomføringen av kontrakten fordi:
   a. manglene i gjennomføringen av kontrakten skyldes den reisende, eller
   b. manglene ved gjennomføringen av kontrakten kunne ikke vært forutsett eller unngått, og kunne tilskrives en tredjepart som ikke var involvert i leveransen av tjenesten i pakkereisen.
   c. manglene når det gjelder gjennomføringen av kontrakten skyldes en hendelse som ikke kunne ha vært forutsett eller unngått, på tross av all oppmerksomhet fra TravelBirds side, og personen som assisterte i utførelsen av kontrakten, eller
   d.manglene i gjennomføringen av kontrakten var forårsaket av force majeure, som angitt i avsnitt 14.4.
  4. Force majeure er definert som unormale forhold som ikke kan forutsees, som er utenfor kontrollen til den personen som starter den og med konsekvenser som ikke kunne vært unngått uansett alle mulige forebyggende tiltak.

  Artikkel 15 Hjelp og assistanse

  1. a. Avhengig av omstendighetene er TravelBird forpliktet til å gi den reisende hjelp og assistanse hvis pakkereisen ikke er i henhold til forventningene som den reisende med rimelighet hadde hatt på grunnlag av kontrakten. Hvis den reisende krever TravelBirds assistanse, må han/hun ta kontakt med TravelBird på stedet straks i løpet av kontortiden. Kostnadene for dette bæres av TravelBird hvis og for så vidt som mangelen ved gjennomføringen av kontrakten skyldes TravelBird i henhold til avsnitt 14.3.
   b. Hvis årsaken kan tilskrives den reisende, er TravelBird bare pålagt å gi hjelp og assistanse slik det er rimelig å forvente. I slike tilfeller bæres kostnadene av den reisende.
  2. Hvis pakkereisen ikke er i henhold til forventningene som den reisende med rimelighet hadde hatt på grunnlag av kontrakten som skyldes forhold som hverken den reisende eller TravelBird hadde noe skyld i, vil hver part bære sitt eget tap. For TravelBird vil dette inkludere å få tak i ekstra ansatte, for den reisende vil det innebære ekstra kostnader for innkvartering og hjemsendelse.

  Artikkel 16 Utelatelser og restriksjoner av TravelBirds ansvar

  1. a.Hvis en forskrift, bestemmelse eller lov gjelder en tjeneste som er inkludert i pakkereisen som tildeler eller tillater en utelukkelse eller begrensning av TravelBirds ansvar, blir TravelBirds ansvar begrenset i forhold til dette.
   b. TravelBird er ikke ansvarlig hvis, og for så vidt som den reisende har vært i stand til å få dekket sitt tap under en forsikringspolise, som en reiseforsikring og/eller en avbestillingsforsikring.
  2. Hvis TravelBird er ansvarlig overfor den reisende for negative reiseopplevelser, vil betalingen være på det meste én gang reisesummen.
  3. Uten fordommer i forhold til bestemmelsen i de tidligere paragrafene i dette avsnittet, vil ansvaret til TravelBird for tap av annet enn tap forårsaket av død av, eller personskade til en reisende begrenses til tre ganger reisesummen, med unntak i tilfeller av tilsiktet, grov uaktsomhet fra TravelBirds side. I slike tilfeller er TravelBirds ansvar ubegrenset.
  4. Utelukkelse av ansvar og/eller begrensninger for TravelBird i dette avsnittet gjelder også TravelBirds ansatte og tjenesteyterne som er involvert, i tillegg til deres ansatte, med mindre dette er utelukket av sedvane, forskrifter eller lovverket.

  Artikkel 17 Den reisendes ansvar

  1. Den/de reisende er pliktig i å følge alle instruksjonene fra TravelBird for å fremme en god gjennomføring av pakkereisen og er ansvarlig for skade som er forårsaket av dårlig behandling fra hans/hennes side, sammenlignet med oppførselen til en reisende som oppfører seg riktig.
  2. a. En reisende som forårsaker, eller kan forårsake hindringer eller forstyrrelser i et slikt omfang at en god gjennomføring av pakkereisekontrakten er, eller kan bli alvorlig kompromittert kan bli ekskludert fra resten av ferien av TravelBird, dersom ikke TravelBird med rimelighet kan oppfylle kontrakten.
   b. Alle kostnader som har sitt utspring i en situasjon som beskrives i avsnitt 17.2a vil bæres av den reisende, for så vidt som konsekvensene av hindringene eller plagene kan tilskrives ham/henne. Hvis og for så vidt som utelatelsen ikke er forårsaket av den reisende, vil han/hun få tilbakebetalt reisesummen eller en del av den.
  3. Den reisende er pålagt å unngå eller begrense skaden så mye som mulig, spesielt ved å følge hans/hennes rapporteringsplikter, som beskrevet i Avsnitt 18.1
  4. Hver reisende må fastslå nøyaktig avreisetid for returen, hvis dette er relevant, fra den lokale lokale tjenesteleverandør, ikke senere enn 24 timer før den angitte avreisetiden.

  Artikkel 18 Klager i løpet av pakkereisen

  1. Manglene i gjennomføringen av kontrakten, som angitt i avsnitt 14.2, må rapporteres så raskt som mulig på stedet, slik at det kan finnes en løsning. Den reisende er pålagt å rapportere – i følgende rekkefølge – til tjenesteyteren det gjelder, den lokale representanten for reiseselskapet eller, hvis han/hun ikke er til stede eller tilgjengelig, til TravelBird. En mangel som ikke er løst, og som påvirker pakkereisen på en negativ måte må i alle fall rapporteres straks til TravelBird i Nederland.
  2. TravelBird vil gi informasjon når det gjelder rutinene på stedet, kontaktopplysninger og tilgjengelighet av personene det gjelder.
  3. Hvis den reisende ikke overholder plikten til å kommunisere en klage eller å fylle ut en klagerapport, og tjenesteleverandøren eller TravelBird ikke blir gitt en mulighet til å rette på mangelen, kan alle rettigheter til kompensasjon av tap bli begrenset eller utelukket.

  ETTER PAKKEREISEN

  Artikkel 19 Klager etter pakkereisen

  1. Hvis en klage ikke har blitt løst på en tilfredsstillende måte, må den sendes skriftlig til TravelBird med detaljer innen en maksimumsperiode på 1 måned etter at pakkereisen er avsluttet (eller tjenesten har vært brukt), eller den opprinnelige avreisedatoen hvis pakkereisen ikke har blitt gjennomført.
  2. Hvis klagen gjelder inngåelsen av en kontrakt, må den sendes innen en måned etter at den reisende oppdager faktaene som klagen dreier seg om.
  3. TravelBird vil ikke behandle en klage som ikke er sendt i god tid, med mindre den reisende ikke med god grunn har skylden for dette. TravelBird vil varsle den reisende om dette skriftlig eller elektronisk.

  Artikkel 20 Konflikter og gjeldende lovverk

  1. Denne avtalen er underlagt nederlandsk lov. Dette valg av lovområde påvirker ikke lovpålagte rettigheter loven i det landet du bor i, gir deg.
  2. Eventuell tvist som oppstår av eller i forbindelse med denne Avtalen skal utelukkende legges fram for og behandles av den habile domstolen i Amsterdam, Nederland.
  3. Alle rettigheter for krav utløper ett år etter at pakkereisen er avsluttet (eller, hvis pakkereisen ikke ble gjennomført, ett år etter at den opprinnelige avreisedatoen). Alle rettigheter for krav utløper ett år etter at pakkereisen er avsluttet (eller, hvis pakkereisen ikke ble gjennomført, ett år etter den opprinnelige avreisedatoen). Partene er bundet av periodene som ar angitt i dette avsnittet med mindre det er uakseptabelt grunnet fornuft og rettferdighet at TravelBird bruker dem.

  B: VILKÅR OG BETINGELSER VED RESERVASJON
  Introduksjonen til TravelBirds vilkår og betingelser for forbrukere (vilkår og betingelser for reise og bestilling) forklarer når vilkårene og betingelsene for bestilling gjelder.

  CONTENTS
  Artikkel 1 Innledende bestemmelser
  Artikkel 2 Bestillingen generelt
  Artikkel 3 Reservasjonsordren
  Artikkel 4 Betaling
  Artikkel 5 Ansvar
  Artikkel 6 Dokumenter
  Artikkel 7 Renter og innkrevingskostnader
  Artikkel 8 Klager
  Artikkel 9 Konflikter og gjeldende lovverk

  Artikkel 1 Innledende bestemmelser

  1. Følgende vilkår er definert som følger i disse vilkårene og betingelsene fra TravelBird for reiser:
   Tjenesteleverandør: Transportselskapet, leverandør av overnattingsstedet, turoperatøren og/eller andre tjenesteleverandører innen reisebransjen i vid forstand, som den reisende inngår en kontrakt med og som, når vilkår og betingelser følges på korrekt måte er ansvarlige for utførelsen av tjenesten.
   Bestilling:Kontrakten mellom den reisende og TravelBird, der TravelBird inngår en forpliktelse med den reisende for å yte tjenester innenfor reiser, i den bredeste mulige betydningen av ordet.
   Reisebyrå: en person som gir råd, informerer og forhandler frem kontrakter innenfor reise, ved å utføre sin virksomhet.
   Den reisende:
   a. kunden (bestillingspartneren) som har bestilt reiseproduktet via TravelBird eller
   b. den personen som de leverte tjenestene via TravelBird er på vegne av, og som har akseptert denne kontrakten.
   TravelBird: kvalifiserer som reisebyrå for disse vilkårene og betingelsene for reservasjon (B).
   Virkedager: Mandag til fredag fra kl. 9:00 til 17:00 CET, med unntak av offentlige norske helligdager, med mindre andre åpningstider uttrykkelig er oppgitt av TravelBird.
  2. TravelBird er en leverandør av reisetjenester. TravelBird informerer, gir råd og foretar reservasjoner. TravelBird yter disse tjenestene ved instruksjonene av den reisende. TravelBirds vilkår og betingelser ved bestilling gjelder alle andre tjenestetyper der TravelBird virker som et reisebyrå og der vilkår og betingelser for reisen ikke gjelder. Se også introduksjonen til TravelBirds Vilkår og betingelser for forbrukere.
  3. Hvis den reisende bestiller en pakkereise hos TravelBird der vilkårene og betingelsene for reise gjelder, gjelder disse vilkårene og betingelsene hele prosessen: fra rådgivning til gjennomføring av pakkereisen. Hvis TravelBird organiserer reiser under sitt eget navn, er selskapet den utpekte turoperatøren for den reisen. Vilkårene og betingelsene for reise gjelder på samme måten for den turen. Se Vilkår og betingelser for reise, ovenfor.
  4. TravelBird kan foreta en bestilling for den reisende som et reisebyrå . Den megler en kontrakt mellom den reisende og tjenesteyteren som den reisende har valgt. TravelBird er selv ikke en part i kontrakten. Den kan for eksempel bestille flybilletter, togbilletter, teaterbilletter og hotellrom, og tegne forsikring for den reisende.
  5. TravelBird er ikke ansvarlig for hvordan tjenester som er bestilt via Travelbird gjennomføres. Disse tjenestene er underlagt vilkårene og betingelsene til angående tjenesteyter, for eksempel flyselskapet eller hotellet. TravelBird er imidlertid ansvarlig for å sikre riktig og god gjennomføring av sine egne tjenester, som riktig rådgivning og den administrative behandlingen av bestillingen.
  6. TravelBird kan belaste et gebyr for disse tjenestene, gitt at kunden er informert om dette på forhånd.

  Artikkel 2 Bestillingen generelt

  1. Ordren kan bestå, blant annet, av informasjon og råd til den reisende, og hvis mulig av bestillingen av de tjenestene den reisende ønsker, på den reisendes vegne.
  2. Så snart ordren er utstedt er kunden bundet til TravelBird og serviceleverandøren uansett om det blir gitt en umiddelbar bekreftelse.
  3. Vanligvis blir kunden gitt bekreftelse straks, og i slike tilfeller ansees denne bekreftelsen som et bevis på kontrakten som er beskrevet i den.
  4. Hvis ordrebekreftelsen ikke kan utstedes straks, og senere sendes av TravelBird, kan kunden klage innen to arbeidsdager etter mottak av bekreftelsen. Hvis det ikke har kommet noen påklager innenfor den perioden, blir ordrebekreftelsen ansett som bevis på eksistensen av kontrakten og innholdet i den, kunden har imidlertid valget om å levere bevis på det motsatte.
  5. Ved reservasjoner som er gjort via Internett, vil TravelBird strukturere prosessen på en slik måte at den reisende er informert før han/hun inngår en kontrakt, og blir informert om de gjeldende vilkårene og betingelsene. Den reisende er bundet av denne kontrakten fra det øyeblikket reservasjonen er bekreftet av TravelBird.
  6. Kunden er fullt ut ansvarlig, både overfor TravelBird og tjenesteyteren for forpliktelsene som kommer fra ordren. De andre reisende er ansvarlige for deres andel av servicebestemmelsen man har blitt enige om.

  Artikkel 3 Reservasjonsordren

  1. Kundens informasjonsplikt
   Kunden skal gi TravelBird alle nødvendige opplysninger om seg selv, og andre reisende som er nødvendig for at kontrakten skal kunne inngås og gjennomføringen av kontrakten. Dette inkluderer hans/hennes/deres mobilnummer(e) og e-postadresse(r), hvis dette er tilgjengelig. Kunden skal oppgi informasjon om hans/hennes egen fysiske og/eller mentale helse, og den fysiske og/eller mentale helsen til de reisende som han/hun har foretatt reservasjon for. Dette inkluderer andre relevante – inkludert medisinske – aspekter og begrenset mobilitet, eller nødvendigheten av følge for mindreårige og/eller uføre reisende, gravide kvinner, personer som er syke og andre reisende. Hvis kunden ikke overholder sin informasjonsplikt skal han/hun ta alle etterfølgende, negative økonomiske konsekvenser.
  2. Prisjusteringer
   Prisene på de bestilte tjenestene kan justeres i henhold til vilkårene og betingelsene til tjenesteyteren. Disse justeringene vil bli rapportert og belastet så raskt som mulig.
  3. Avbestilling/endringer på initiativ fra kunden
   Kanselleringer eller endringer vil kun bli satt til verks på virkedager og kun basert på kundens ønske. Hvis, etter ønske fra kunden, en kansellering blir gjennomført eller forandringer blir gjort til en eksisterende bestilling vil ekstrakostnadene kreves betalt av den reisende. I tilfelle en kunde vil endre sin bestilling (inkludert en navneendring), krever TravelBird en endringsavgift på kr 120 per henvendelse per bestilling til kunden. Vennligst merk: i tillegg til endringsavgiften krevet av TravelBird, må den reisende også betale for enhver forandring i reisesummen og/eller andre kostnader for den aktuelle tjenesten fra tjenesteleverandøren.
  4. Alle meldinger fra turoperatøren eller tjenesteyteren vil bare adresseres til kunden.

  Artikkel 4 Betaling

  1. Den reisende er pålagt å betale beløpet som han/hun skylder innenfor det tidsrommet som er angitt av TravelBird. TravelBird er autorisert til å kreve inn beløpene som skyldes, hvis nødvendig på vegne av og for tjenesteyteren(yterne) det gjelder.
  2. TravelBird kan kreve et innskudd ved utstedelse av ordren(e).
  3. Det utestående beløpet må være mottatt av TravelBird ikke senere enn datoen som er angitt i bekreftelsen.
  4. Hvis betalingen/inskuddet ikke er betalt, eller ikke mottas i tide, vil TravelBird sende en betalingspåminnelse, uten ekstra kostnad, som gir ham/henne ytterligere 14 kalenderdager til å betale. Hvis betalingen fremdeles ikke er gjort innen dette tidspunktet, skal kontrakten ansees å være brutt, med mindre noe annet er angitt i vilkårene og betingelsene til noen av tjenesteyterne som er involvert. På dette tidspunktet har TravelBird rett til å belaste avbestillingskostnadene eller å trekke dem fra det mottatte inskuddet.
  5. Eventuelle tilbakebetalinger skal bare gjøres til kunden.

  Artikkel 5 Ansvar

  1. TravelBird vil utøve omsorgen og oppmerksomheten som en god oppdragsgiver i utførelsen av alle aktiviteter.
  2. TravelBird tar ikke noe ansvar for handlinger og/eller utelatelser av tjenesteyteren/yterne som er involvert, som angitt i avsnitt 1.1, heller ikke for nøyaktigheten for den informasjonen som er gitt av denne/disse tjenesteyteren/yterne. TravelBird tar ikke noe ansvar for fotografier, brosjyrer, annonser, nettsteder og andre informasjonsbærere som gis, har blitt samlet eller utgitt av tredjeparter.
  3. Hvis feil kan henføres til TravelBird, og den reisende lider et tap som følge av dette (inkludert tap av gleden over reisen), vil ansvaret til TravelBird være begrenset til bare tjenestene som har blitt fakturert av TravelBird.
  4. Ansvar overfor tap som den reisende er forsikret mot (for eksempel ved å ta ut reise- og/eller avbestillingsforsikring eller helseforsikring) og ansvar for tap som den reisende har lidd i sammenheng med utførelse av sitt yrke eller ved drift av virksomheten sin (inkludert tap som kommer av manglende flyforbindelser, eller hvis man ikke kommer fram til bestemmelsesstedet i tide) er ekskludert.
  5. TravelBird er ikke ansvarlig for noen løfter fra noen av de ansatte eller tredjeparter som skiller seg fra betingelsene som er oppgitt i disse vilkårene og bestemmelsene eller vilkårene og bestemmelsene til en ansvarlig tjenesteyter med mindre slike løfter er bekreftet skriftlig.
  6. Unntakene og ansvarsbegrensningene i dette avsnittet gjelder også for ansatte hos TravelBird.

  Artikkel 6 Dokumenter

  1. TravelBird vil gi den reisende generell informasjon om pass og visa, i hovedsak myntet på nederlandske borgere, ikke senere enn den datoen kontrakten blir inngått.
  2. Den reisende er personlig ansvarlig for å innhente all nødvendig tilleggsinformasjon fra de relevante myndighetene, og for å vurdere i god tid før avreise om det har skjedd noen endringer til denne informasjonen.
  3. Den reisende er personlig ansvarlig for å ha de nødvendige reisedokumentene tilgjengelig, som et gyldig pass, eller der det er tillatt et identitetskort og eventuelle nødvendige visa, attester for vaksinering og immunisering, førerkort og grønt kort.
  4. Hvis den reisende ikke er i stand til å ta del i hele eller deler av pakkereisen på grunn av at han/hun ikke er i besittelse av gyldige reisedokumenter, skal kostnadene for alle konsekvensene av dette bæres av den reisende, med mindre TravelBird har påtatt seg å frembringe dokumentet det dreier seg om, og at fraværet av dokumentet skyldes TravelBird, eller hvis TravelBird ikke har oppfylt informasjonsplikten sin etter Avsnitt 6.1.
  5. TravelBird anbefaler den reisende på forhånd om å tegne reiseforsikring og avbestillingsforsikring.

  Artikkel 7 Renter og innkrevingskostnader

  1. En reisende som ikke har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til TravelBird en gang, skylder en lovbestemt renteprosent på den utestående summen, med mindre det er angitt en høyere renteprosent i vilkårene og betingelsene til tjenesteyteren.

  Artikkel 8 Klager

  1. Klager som gjelder en bestilling gjort av TravelBird og/eller rådgivningen og informasjonen som er gitt av TravelBird, må sendes til TravelBird 1 måned etter at den reisende har blitt oppmerksom på faktaene klagen dreier seg om.

  Artikkel 9 Konflikter og gjeldende lovverk

  1. Denne avtalen er underlagt nederlandsk lov. Dette valg av lovområde påvirker ikke lovpålagte rettigheter loven i det landet du bor i, gir deg.
  2. Eventuell tvist som oppstår av eller i forbindelse med denne Avtalen skal utelukkende legges fram for og behandles av den habile domstolen i Amsterdam, Nederland.
  3. Alle rettigheter for krav utløper ett år etter at pakkereisen er avsluttet (eller, hvis pakkereisen ikke ble gjennomført, ett år etter at den opprinnelige avreisedatoen). Alle rettigheter for krav utløper ett år etter at pakkereisen er avsluttet (eller, hvis pakkereisen ikke ble gjennomført, ett år etter den opprinnelige avreisedatoen). Partene er bundet av periodene som ar angitt i dette avsnittet med mindre det er uakseptabelt grunnet fornuft og rettferdighet at TravelBird bruker dem.

  Amsterdam, 15 mars 2017